Malá čistička odpadních vod

Malá čistička odpadních vod

24.10.2023

Odpadní voda je významným faktorem, se kterým se potýkají města i menší obce. Znečištění vody má totiž významný dopad na životní prostředí a veřejné zdraví. V posledních letech se zdůrazňuje důležitost správy odpadních vod a hledání co nejlepších řešení, která by byla účinná, ekonomicky dostupná a šetrná k životnímu prostředí. Jednou z takových inovativních technologií je malá čistička odpadních vod.

Malá čistička odpadních vod může být kdekoliv

Malá čistička odpadních vod je kompaktním zařízením majícím velký potenciál v oblasti úpravy odpadních vod, a to zejména v obcích, v odlehlých oblastech a na místech, kde není možné připojení k centrálním čistírně odpadních vod.

3 hlavní funkce malé čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod jsou technologické systémy, které jsou navrženy pro úpravu domovních odpadních vod. Tato zařízení mají několik hlavních funkcí:

 1. Čištění odpadních vod
  Dokáže odstranit nečistoty, bakterie, a další škodlivé látky z odpadních vod. To zahrnuje procesy jako jsou mechanická čištění, aerace a biologická čištění.
 2. Recyklace vody
  Může recyklovat čištěnou vodu pro opakované využití v domácnosti či pro zavlažování zahrady. Tím se snižuje tlak na územní zásoby pitné vody.
 3. Úspora místa
  Je navržena tak, aby byla kompaktní a účinná, což umožňuje její instalaci i v omezených prostorech.

Chci si vybrat čističku 

Výhody malých čističek odpadních vod

A jaké jsou výhody spojené s používáním malých čističek odpadních vod?

 • Samostatnost - malá čistička poskytuje nezávislé řešení pro úpravu odpadních vod přímo na místě, čímž se minimalizuje potřeba výstavby rozsáhlé infrastruktury.
 • Ekonomická úspornost - v dlouhodobém horizontu mohou být náklady na provoz a údržbu malé čističky výrazně nižší než náklady spojené s provozem velké centrální čistírny.
 • Ochrana životního prostředí - tím, že se čistí odpadní vody přímo na místě, se minimalizuje dopad na životní prostředí v důsledku snížení množství znečištění vypouštěného do řek a jezer.
 • Flexibilita - malé čističky odpadních vod jsou flexibilní a mohou být upraveny podle specifických potřeb konkrétního místa a počtu uživatelů.

Potřebuji poradit

Malá čistička odpadních vod představuje inovativní a udržitelné řešení pro zlepšení správy odpadních vod tam, kde není dostupná centrální infrastruktura. Díky svým nesporným výhodám je atraktivní pro udržitelné hospodaření s vodními zdroji.

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.