Projektová dokumentace k domácí čistírně odpadních vod je nutností

Projektová dokumentace k domácí čistírně odpadních vod je nutností

19.10.2022

Nevíte si rady s povolením domovní čistírny odpadních vod? Rádi za vás vše zařídíme. Zpracujeme pro vás projektovou dokumentaci dle platné legislativy (NV 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) včetně povolení na příslušném vodoprávním úřadě.

Na domovní čistírnu odpadních vod potřebujete povolení, nebo ohlášení stavby

Z pohledu zákona je domovní čistírna odpadních vod považována za vodní dílo, na které potřebujete mít společné stavební povolení, včetně povolení k nakládání s vodami, nebo společné oznámení záměru. To znamená, že k němu musíte mít i projektovou dokumentaci, o kterou se vám rádi postaráme. Projektová dokumentace totiž musí mít razítko autorizovaného projektanta vodohospodářských služeb. Rozhodně to tedy není něco, co byste si mohli udělat svépomocí.

2 kroky k získání projektové dokumentace

  1. zajištění oprávněného projektanta
  2. zajištění potřebných podkladů a posudků

Potřebuji zpracovat projektovou dokumentaci 

Co vše musíme k přípravě projektové dokumentace domácí čistírny odpadních vod vědět?

Abychom mohli začít s projektováním vaší domácí čistírny odpadních vod, připravte si následující podklady:

  • vybraný typ čistírny odpadních vod
  • předvybrané umístění na pozemku
  • kolik osob bude čistírnu využívat?
  • adresu, číslo parcely včetně katastrálního území
  • objekt slouží k trvalému obývání nebo k rekreaci?
  • označte místo vývodu kanalizace z objektu
  • preferovaný způsob likvidace odpadních vod

Čistírna odpadních vod 

Projektová dokumentace v naší režii

Při pořízení domovní čističky odpadních vod se zkrátka bez projektové dokumentace neobejdete. Čím dříve nás tedy oslovíte, tím dříve můžeme vyrazit na úřad a začít vyřizovat povolení ke stavbě. Sikora čistírny odpadních vod vám usnadní cestu k likvidaci odpadních vod.

Více o legislativě 

Máte dotazy?

Nebo chcete vědět více? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.